امضا تفاهم نامه همکاری شرکت ستاره ایرانیان با شرکت واگن پارس اراک در مورد رنگ های صنعتی

امضا تفاهم نامه همکاری شرکت ستاره ایرانیان با شرکت واگن پارس اراک در مورد رنگ های صنعتی

شرکت ستاره ایرانیان و شرکت واگن پارس اراک در زمینه فروش رنگ های صنعتی آلکیدی شامل آستر ، میانی ، رویه و همینطور فروش رنگ آلکیدی ضد اسید واگن های حمل اسید اپوکسی فنولیک و 2جزیی پلی اورتان تفاهم نامه همکاری امضا کردند .

تصویر خبر

امضا تفاهم نامه همکاری شرکت ستاره ایرانیان با شرکت واگن پارس اراک در مورد رنگ های صنعتی

منتشر شده در :2018/12/27 - 19:55

نویسنده : ستاره ایرانیان

بازدید: