کفپوش اپوکسی رنگی

انواع رنگ‌هاي اپوكسی
 این نوع رنگ ها اپوکسی پلی آمید و اپوکسی پلی آمین هستند . نوع اپوکسی پلی آمید دارای پایداری بهتر در مناطق مرطوب است و دارای فیلم انعطاف پذیرتر می باشد و چسبندگی بهتری روی سطح دارد درحالیکه دارای مقاومتهای عمومی کمتری است. نوع اپوکسی پلی آمین پایداری بهتری در مقابل مواد شیمیایی واسیدهای ضعیف , قلیاها , حلالها و فرآورده های نفتی دارد.

پوششهای اپوکسی دارای کاربردهای متنوعی هستند.
به طور كلي پوشش‌هاي اپوكسي در دو قالب كفپوش و رنگ ارائه مي‌شوند.
رنگ‌هاي اپوكسي شامل موارد زير هستند:
 -رنگ رویه اپوکسی پلی آمید براق
 -رنگ رویه اپوکسی پلی آمید نیمه مات
 -رنگ رویه اپوکسی پلی آمید مات
 -رنگ میانی اپوکسی پلی آمید
 -رنگ میانی اپوکسی پلی آمید
 -رنگ رویه اپوکسی پلی آمید
 -رنگ میانی اپوکسی پلی آمید مخصوص آب آشامیدنی
 -پرایمر زینک ریچ اپوکسی دوجزئی
 -پرایمر زینک ریچ اپوکسی سه جزئی
 -پرایمر زینک فسفات اپوکسی
 -پرایمر زینک کرومات اپوکسی
 -پرایمر اکسید آهن اپوکسی پلی آمید
 -رنگ میانی اپوکسی پلی آمید
 -رنگ رویه اپوکسی پلی آمین
 -رنگ میانی اپوکسی پلی آمین
 -رنگ اپوکسی اِستر هوا خشک
 -رنگ رویه کولتار اپوکسی پلی آمید
 -پرایمر کولتار اپوکسی پلی آمید
 -رنگ رویه اپوکسی فنولیک
 -پرایمر اپوکسی فنولیک
 -رنگ رویه اپوکسی پلی آمین مخصوص آب آشامیدنی
 -رنگ میانی اپوکسی پلی آمین مخصوص آب آشامیدنی
 -پرایمر اپوکسی ضدخوردگی
 -پرایمر اپوکسی

تصویر مقاله

کفپوش اپوکسی رنگی

منتشر شده در :2019/08/21 - 10:47

نویسنده : ستاره ایرانیان

بازدید: