رزین اکریلیک چیست؟

رزینهای آکریلیک محصول پلیمریزاسیون اسید های اکرلیک متا اکریلیک و مشتقات ان میباشد

که تفاوت اسید متا اکرلیک با اسید اکرلیک در این است که در اسید متا اکرلیک گروه متیلی بجای اتم ئیدروژن کربن اکریلات نشسته است. از آنجا که مونومرها و مشتقات آن دارای یک باند دوگانه اتیلینی در ساختمان خود هستند لذا قادر به تشکیل پلیمر با وزن مولکولی زیاد از طریق رادیکالهای آزاد میباشند .


طرز تهیه مونومرهای استری اسید اکرلیک و اسید متا اکرلیک:

مونومر اتیل اکریلات:

مونومر اتیل اکریلات از واکنش ئیدروژن سیانید و اکسید اتیلن بدست میاید بدین طریق که اکسید اتیلن با ئیدروژن سیانید واکنش کرده تا تولید سیانوئدرین اتیلن را نماید و سپس جسم حاصل در حضور یک الکل و درمحیط اسیدی ئیدرولیز میگردد تا یک استر اکرلیک بدست آید.


مونومر اتیل متا اکریلات:

استن با ئیدروژن سیانید در محیط بازی واکنش مینماید تا تولید استن سیانوئیدرین را نماید و سپس در محیط اسیدی و درحضور الکل ایجاد مونومر فوق را مینماید.و درصورت استفاده از متانل بوتانل در واکنش تهیه مونومر استری متا اکریلات بترتیب استرهای متاکریلاتی متانل بوتانل تولید خواهد شد.


دو سیستم اکرلیکی داریم: ۱- سیستم حلالی ۲-سیستم امولسیونی

الف) سیستم حلالی

رزین های اکرلیک به دو گروه عمده ترموپلاست و ترموست تقسیم میشود. رزینهای اکرلیک ترموست پلیمر استرهای اسید اکرلیک و یا اسید متا اکرلیک میباشندکه با خود و یا با یک کوپولیمر دیگری که دارای عامل فعال ئیدروکسیل کربوکسیل متیلول آمید و یا اپوکسی میباشند تحت حرارت کراس لینک نموده و تشکیل یک فیلم سختی را میدهند. اصولا کاربرد رزینها در ساخت رنگها معمولا به منظور تامین دز متوسط خواص مطلوب و ایجاد غلظت مناسب از نقطه نظر مصرف عملی میباشد.

رزینهای اکرلیک ترموست پلیمرهایی با زنجیر نسبتا کوتاه و گروه فعال متنوعی میباشند که تحت شرایط و حرارت معین به دیگر رزینهای فعال که دارای عامل و گروه های فعال میباشند وارد واکنش میگردند وزن مولکولی متناسب با کوتاهی زنجیر پلیمر میباشد که درنتیجه مقدار درصد جامد بیشتر و لذا کاربرد عملی بیشتر خواهد شد. در ساختمان رزینهای اکرلیک معمولا گروههای فعال زیر وجود دارند:

  • گروه فعال گربوکسیل
  • گروه فعال ئیدروگسیل
  • گروه فعال آمیدی
  • گروه فعال اپوکسی

تمامی گروههای بالا میتوانند با هم وارد واکنش گردند و هم میتوانند با گروههای فعال رزین های دیگری مپل اپوکسی ملامین اوره واکنش دهند در صورت نیاز به تشکیل فیلمی از رزین های اکرلیک با گروههای فعال مشخص میتوان رزین مناسب آن را انتخاب نمودمثلا بهمراه رزین های اکرلیک با گروه فعال کربوکسیل میتوان از رزین های اپوکسی استفاده نمود بهمرها رزینهای اکرلیک با گروه فعال ئیدروگسیل میتوان از رزینهای اوره و ملامین و اپوکسی استفاده نمود.

رزینهای اکرلیک توموست با رزینهای آمینو اپوکسی و وینیلی امتزاج پذیر بوده اما با الکید لانگ امتزاج پذیر نبوده و رزینهای اکرلیک در ماینرال اسپریت قابل حل نیستند ولی در تولوئن و زایلن استرها و کتونها قابل حل هستند و در الکلها کم.

رنگهای اکرلیک براقیت و حفظ براقیت خوبی دارند و مقاومت شیمیایی بیشتری از اکرلیکهای ترموپلاست دارند. البته مقاومت بیرونی کمتری دارند. رزینهای اکرلیک ترموست دربازار معمولا بصورت ۵۰% در مخلوط حلالهای زایلن بوتانل و سولوسو ارائه میگردد.

از رزینهای اکرلیک معمولا به همراه رزینهای اپوکسی در ساخت رنگهایی که فیلم آن محکم و انعطاف پذیری سختی و مقاومت شیمیایی خوبی داشته باشند مثل وسایل اشپزخانه و وسایل تزئئنی فلزی استفاده میگردد.

رزین های اکرلیک ترموست معمولا به همراه رزینهای ملامین و اوره مصرف میگردند تا فیلمی سخت براق و محکمی بوجود آورندکه بیشتر در رنگهای اتومبیلی استفاده میگردد و یا یخچالها و وسایل آزمایشگاهی.

خواصیکه رنگهای اکرلیکی کوره ای دارن شامل فیلم ان یخت و محکم میباشد آنتی استاتیک هستند مقاومت شیمیایی و حلالها عدم نیاز به آستر.رزینهای اکریلیک ترموپلاست:

پلیمراسترهای اسید اکرلیک و یا اسید متا اکرلیک میباشند رزینهای اکرلیک ترموپلاست ساختمان مشابه ای با رزین های ترموست دارند با این تفاوت که بر خلاف ان فاقد هرگونه گروه فعال بوده و دارای وزن مولکولی زیادی میباشند و همچنین بوسیله مکانیسم تبخیر حلال خشک میشوند که رنگ ان مناسب برای فلزات پلاستیک ها سطح ای بی اس و پ پ وسایل ساختمانی کاغذ پارچه تهیه نمود این رزینها دارای رنگی روشن ترانسپارنت عالی داشته ومیل به واکنش کمی با پیگمنت ها دارد.

لازم به یاداوری است که پلی متا اکریلاتها فیلم هایی سخت تر از پلی اکریلاتها هستند.

حلالهای مصرفی به همراه رزینهای اکرلیک ترموپلایت تقریبا مشابه با حلالهای ترموست میباشد رزینهای الرکیک ترموپلاست با الکید لانگ و کلروکاچو امینو امتزاجپذیر نمیباشند و با الکید شورت اندک است.رزینهای اکرلیک قدرت مرطوب کنندگی خوبی ندارند از این رو میبایستی از اسیاب های با راندمان کار خوب استفاده کرد و دیسپرسینگ مناسب مثل نوسپرس ۶۵۷ استفاده نمود.

ب) سیستم امولسیونی:

اکرلیکهای امولسیونی ترموپلاست ویسکوزیته پایینی دارن اما وزن مولکولی آنان بالاست برس خوری خوب و ضد اتش هستند و زمان خشک شدن سریع مقاومت قلیایی خوب چسبندگی عالی سختی و انعطاف پذیری مزایای ان است.

اکرلیک های ترموپلاست جهت پوشش سطوح خارجی از قبیل سطوح گچی و سیمانی واقع در اب و هوای بد مناسب می باشند.با اکرلیکهای حلالی ترموپلاست فرقش مقاومت خوبی درمقابل جوش زدن گچ شوندگی مقاومت در برابر ترک است.

اکرلیک های امولسیونی ترموست:

نوع ترموست با اضافه شدن مونومرهای اکرلیک و متا اکرلیک که شامل گروه های فعال ئیدروگسیل کربوکسیل آمید و یا اپوکسی میباشند بدست میایند رنگ حاصل یک فیلم سخت و براق را وقتی در حرارت ۱۰۰ الی ۱۸۰ درجه ساتیگراد قرارگیرد ایجاد مینماید.

استرها و رنگهاییکه با پلیمرهای اکرلیکی امولسیونی ترموست تهیه میشوند فیلمی با چسبندگی مقاومت شیمیایی بیرونی عالی ایجا مینمایندسمیت و خطر اتش سوزی کمی نیز دارند.