زیرسازی کفپوش اپوکسی

هر مرحله از اجرای کفپوش اپوکسی اهمیت ویژه خود را دارد اما زیر سازی کفپوش اپوکسی را می توان مهمترین بخش اجرا دانست. بهترین اجرا و بهترین مواد اپوکسی اگر بر روی بستر نامناسب قرار گیرند به واسطه نقص بستر عمر بسیار کوتاهی خواهند داشت و به همراه بستر از سطح جدا خواهند شد. برای رسیدن به زیر سازی مناسب روش های مختلفی وجود دارد. عمده ترین روش های بسترسازی برای کف های سیمانی استفاده از دستگاه کف سا و اسکرشر است. دستگاه کف سا روش ارزان تر است اما فقط در صورتی قابل استفاده است بستر عاری از چربی و افزودنی های پلاستیکی باشد و همچنین قبل از کف سابی با چکش تمامی قسمت های کف را برای یافتن قسمت های ضعیف جستجو کرده باشند. اسکرشر روش قوی تری برای زیر سازی کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان است که با زخمی کردن کف هم زمان هم بستر مناسب اجرای اپوکسی را ایجاد می کند و هم نقاط ضعیف را پیدا می کند.

زیر سازی کفپوش اپوکسی از مراحل اولیه ساخت بنا آغاز می گردد. مکانی که قرار است کفپوش اپوکسی اجرا شود از اول باید کفی قوی و بدون ترک داشته باشد برای این منظور نیاز به ساخت بنا با استحکام و اجرای بتن مناسب و ماله کشی خوب ( ماله پروانه ای) است تا از ابتدا بستری مناسب ایجاد شود. در موقع ریختن بتن کف بهتر است از افزودنی های چرب به بتن خود داری شود. پس از اجرای بتن باید مدت مناسب صبر کرد تا رطوبت کف کاملا از بین برود. اپوکسی به کمترین میزان رطوبت در بستر حساس است و خشک شدن بستر اهمیت بسیار زیادی دارد.

در مرحله بعد بستر از لحاظ نقاط ضعیف مورد برسی قرار میگرد و تمامی قسمت های ضعیف تعمیر میگردد. سپس سطح بتن کاملا ساییده شده تا کمترین میزان چربی از سطح زدوده شود. در صورت وجود هر گونه ترک در بستر توسط دستگاه فرز این ترک باید به عرض 2 سانتیمتر گشوده شود و با بتونه مخصوص ترمیم گردد. در مرحله نهایی با اعمال پرایمر زیرسازی تکمیل می شود.

تصویر مقاله

زیرسازی کفپوش اپوکسی

منتشر شده در :2020/01/19 - 09:51

نویسنده : ستاره ایرانیان

بازدید: