• پروژه تامین رنگ صنعتی واگن های ریلی شرکت واگن پارس اراک شامل واگن های باری ،مسافری، حمل اسید
  پروژه تامین رنگ صنعتی واگن های ریلی شرکت واگن پارس اراک شامل واگن های باری ،مسافری، حمل اسید
 • اجرای پوشش اپوکسی کارخانه شیر پگاه اراک
  اجرای پوشش اپوکسی کارخانه شیر پگاه اراک
 • ترمیم کفپوش سالن فوتسال مجتمع فرهنگی ورزشی 5 آذر تهران در مهر ماه سال 98
  ترمیم کفپوش سالن فوتسال مجتمع فرهنگی ورزشی 5 آذر تهران در مهر ماه سال 98
 • ترمیم کفپوش سالن فوتسال مجتمع فرهنگی ورزشی 5 آذر تهران در مهر ماه سال 98
  ترمیم کفپوش سالن فوتسال مجتمع فرهنگی ورزشی 5 آذر تهران در مهر ماه سال 98
 • کفپوش اپوکسی مسلح 5 میل با دولایه الیاف تقویتی باربری صالحی
  کفپوش اپوکسی مسلح 5 میل با دولایه الیاف تقویتی باربری صالحی
 • کفپوش اپوکسی مسلح 5 میل با دولایه الیاف تقویتی باربری صالحی
  کفپوش اپوکسی مسلح 5 میل با دولایه الیاف تقویتی باربری صالحی
 • ترمیم پوشش اپوکسی دکوراتیو ابرو باد شرکت کناف اراک
  ترمیم پوشش اپوکسی دکوراتیو ابرو باد شرکت کناف اراک
 • ترمیم پوشش اپوکسی دکوراتیو ابرو باد شرکت کناف اراک
  ترمیم پوشش اپوکسی دکوراتیو ابرو باد شرکت کناف اراک
 • کفپوش اپوکسی مسلح کارخانه سپنتا اراک
  کفپوش اپوکسی مسلح کارخانه سپنتا اراک
 • اجرای کفپوش اپوکسی کارخانه ماموت
  اجرای کفپوش اپوکسی کارخانه ماموت
 • اجرای کفپوش اپوکسی کارخانه ماموت
  اجرای کفپوش اپوکسی کارخانه ماموت
 • اجرای کفپوش اپوکسی کارخانه ماموت
  اجرای کفپوش اپوکسی کارخانه ماموت
 • پروژه 15000 متری اپوکسی پارکینگ بیمارستان عسگری
  پروژه 15000 متری اپوکسی پارکینگ بیمارستان عسگری
 • کاشی ضد اسید کارخانه رامک شیراز
  کاشی ضد اسید کارخانه رامک شیراز

راه های ارتباطی